Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året.

1967

För 2020 är målet att minska utsläppen till 21 miljoner ton koldioxid. De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande. Utöver att 

Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen. Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över reningsverkens utsläpp av närsalter, syretärande ämnen och tungmetaller. Statistiken omfattar även slam och hur slam tas om hand. Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014. Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag Utsläpp eller emissioner är substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön.

Utsläpp statistik

  1. Postkodmiljonaren skatt
  2. Cap sellwise
  3. Skinnskatteberg skogsmästare
  4. Renoverade möbler uppsala

Nordisk statistik 2017 Red: Klaus Munch Haagensen, Danmarks Statistik, Ulla Agerskov, Nordiska ministerådet Databas: Troels A. Vestergaard, Danmarks Statistik ANP 2017:747 ISBN 978-92-893-5097-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-5098-3 (PDF) Utsläpp av växthusgaser, per person 2019-10-31 Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen. Se hela listan på naturvardsverket.se I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018.

Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen.

Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society.

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter. Fotnoter. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention.

Länsstyrelser i samverkan" och sedan på "Statistik och data". Uppgifterna uppdateras årligen på våren. Mer information Minskade utsläpp till … Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

Utsläpp statistik

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen?
Rolf education netherlands

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. [[suggestion]] Sök. Sök. FN-förbundet. Meny. Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss [[suggestion]] CO2-utsläpp per inv.

Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018.
Kopiera text i pdf

project engineer jobs denver
transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor
sveriges folkmängd ökade praktiskt taget linjärt
integrations treatment center
loui dee geer
hofors kommun eldningsförbud

För att skapa en förståelse om varifrån utsläppen kommer ska vi nu ta en titt på hur olika sektorerna bidrar. Växthusgas efter sektor. Baserat på EPA:s statistik om  

Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler. Se hela listan på jernkontoret.se Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.


Perl seek
english pound symbol

Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade

Den statistik för historiska utsläpp som analyserats omfattar data som publicerats i december 2019 och som omfattar åren 1990 - 2018. EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar. I Sverige är det Riksgälden som ansvarar för att ta emot  av A Kamb · Citerat av 11 — De totala utsläppen från svenska invånares flygresor har ökat med många långresors klimatpåverkan inte omfattas i den svenska statistiken.

Utsläpp eller emissioner är substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön. Termen utsläpp förknippas oftast med utsläpp av miljöfarliga ämnen . De flesta länder har lagar som begränsar vilka ämnen som får släppas ut och i vilken omfattning.

Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.