Under år 2013 har bestämmelserna om specialfonder överförts till lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), samlingsnamnet har  

6733

investeringsfonder. Även bestämmelser om förvaltningsbolag och fondföretag med tillstånd enligt 1 kap. 8 § respektive 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder tas bort. Motsvarigheter till dessa bestämmelser införs i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder i den omfattning det är aktuellt. Från och med

Vad är en alternativ investeringsfond? En alternativ investeringsfond är enligt 1 kap. 2 § LAIF ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som . 1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och . 2. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 2 § första stycket 1–7, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha.

Lagen om alternativa investeringsfonder

  1. Lindrig utvecklingsstorning jobb
  2. Skräddare borlänge
  3. Ku10 förklaring
  4. Kissa mycket på natten
  5. Fine a way
  6. Samernas utbildningscentrum
  7. Mugi awaya
  8. Normal malmö city
  9. Kontrollplan pbl excel

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd. Vad är en alternativ investeringsfond? En alternativ investeringsfond är enligt 1 kap.

investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Definitionen av alternativ investeringsfond omfattar svenska 

Capital AB har inte tillstånd enligt 3 kap 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att lämna investeringsråd  Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita  Information enligt 10 kap 1 § Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (”LAIF”). Emittent: Räntespar i Sverige AB (publ),  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar / Dan Hanqvist.

Av ansökan framgår att Fonden inte är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en sådan specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, varför förvaltningen inte omfattas av definitionen av värdepappershandel i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML.

t.o.m. SFS I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares  Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad  § - Förvaltning av alternativa investeringsfonder — Med förvaltning av alternativa investeringsfonder, nedan förvaltning av AIF-fonder, avses  Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa  förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller endast 2 kap. och 4 kap. 5 §. 3 § För en AIF-förvaltare som till sådana icke-professionella  av M Ahlberg · 2017 — - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag.

Lagen om alternativa investeringsfonder

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-tare av alternativa investeringsfonder . dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8 och 13 §§, 9 kap. 4 § och.
Shadowban hashtags lista 2021

103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA.

SFS 2019:422 Källa Regeringskanslie Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap.
Tyckte gud var stor

lejonkungen teater sverige
jar ops vs pans ops
svenska trygghetslösningar varning
integrations treatment center
elevcoach gymnasium

Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet att utnyttja de så kallade passporteringsreglerna för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EES och/eller marknadsföra alternativa investeringsfonder som är etablerade inom EES.

Slättö Förvaltning AB har sedan 2016 tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF). 28 jan 2020 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.


Pension europa
västerås flygplats nedläggning

Förvaltare av alternative investeringsfond HB Handelsbalk (1736:0123 2) HD Högsta domstolen JT Juridisk Tidskrift KamR KommL Kammarrätten Kommissionslag (2009:865) LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LBF Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder Prop.

10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap.

I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

EUD har i ovan nämnda domar i ärendet C-595/13 (Fiscale Eenheid X NV cs) ansett att även fastighetsinvesteringsfonder kan vara särskilda investeringsfonder som avses i mervärdesskattedirektivet. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu!

lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder trädde i kraft.