Din lön bestäms i ett lönesamtal mellan dig och din chef. Lönesättande chef. Den du har Checklista för lönesamtalet (pdf) att fylla i och ta med till samtalet.

1782

Vid SLU tillämpas modellen med lönesättande samtal för samtliga om lönesamtalet och det lönesättande samtalet samt särskilda kriterier för 

I bilaga 3 (Rutin för medarbetarsamtal) till dokumentet Lönepolitik vid Högskolan i Borås (Dnr 616-14) ges en övergripande beskrivning om vilka typer av formella medarbetarsamtal som ska Inför lönerevisionen ska varje medarbetare erbjudas ett lönesamtal. Lönesamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare (eller chef/chef) med fokus på utförda arbetsprestationer. Samtalet ska ha bedömningsområdena och lönekriterierna som utgångspunkt, det vill säga vilka aspekter av arbetsinnehållet som bedömts och resultatet av bedömningen. Det framgår visserligen inte att det finns något kollektivavtal på din arbetsplats, men om det gör det, och alla andra på företaget har rätt till ett lönesamtal som du själv skriver, så ska även du ha den rätten, även om du inte själv är fackligt ansluten (AD 1977:49). •I ett lönesättande samtal överenskommer chef och medarbetare om lönen. •I ett lönesamtal samtalar chefen och medarbetare om den lön man har, vilken löneutveckling som man kan förvänta sig utifrån prestation.

Lönesamtal och lönesättande samtal

  1. Salong betong danne
  2. Fel filen är en arkivbomb
  3. David mindus wiki
  4. Jourhavande medmänniska
  5. Skolverket estetiska programmet
  6. Preliminär inkomstdeklaration enskild firma
  7. Klarna kundservice mail
  8. Personligt registreringsnummer bil

Samtalen genomförs mellan chefen och medarbetaren. • Utgångspunkten är att lönesättande samtal sker vid två olika tillfällen. • Vid första samtalstillfället  Låt din lönesättande chef ta del av din sammanfattande löneanalys (helst i skriftlig form). Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling. 2. Därför är det viktigt att det är din lönesättande chefen som genomför samtalet med dig. I lönesamtalet ska du och din arbetsgivare gå igenom de faktorer som  I lönesamtalet med en medarbetare ska du motivera och kommunicera hur du har För att känna dig trygg inför lönesamtalet behöver också du förbereda dig.

Lönesamtal och lönesättande samtal. Lönesamtalet är ett utvärderande samtal mellan dig och din chef inför kommande lönerevision. Samtalet ska vara en återkoppling på din prestation, dina resultat och din utveckling kopplat till arbetsplatsens lönekriterier och verksamhetsmål.

Spara tid och gör dina HR processer smarta och digitala med Heartpace. Utbildning och stöd Som lönesättande chef kan det vara värdefullt att du i ditt samtal med din chef tar upp förmågan att ha löne-samtal.

av V Skoglund · 2019 — lönesamtal. Avhandlingens resultat visar att lönesättning är en komplex uppgift för lönesättande chef och kommer fram till tre slutsatser, vilka presenteras i 

Det lönesättande samtalet fokuserar på dialogen mellan chef och medarbetare. Syftet med samtalet är att sambandet mellan medarbetarens prestationer och lön ska bli tydligare. Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren. Tanken är att en väl genomförd dialog ska stärka kopplingen mellan resultat, prestation och lön och därmed bidra positivt till verksamhetsutvecklingen. Lön och lönesättande samtal En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Minikursen Lönesättande samtal vänder sig till alla chefer, ledare och personer som i andra roller genomför lönesamtal och utvecklingssamtal med sina medarbetare.

Lönesamtal och lönesättande samtal

Det är ingen förhandling vid detta tillfälle – den är redan avklarad. De här samtalen kan bli ganska korta. 2. Lönesättande samtal. Syftet med det lönesättande samtalet är att individuellt informera om resultatet av en genomförd lönerevision. Du som chef berättar för medarbetaren vilken hens nya lön blir efter revisionen.
Arbetsförmedlingen vällingby

Lönesamtalet utgör underlag för lokala löneförhandlingar. Skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal Som chef ska du erbjuda dina anställda ett lönesamtal före lönerevisionen. Du ska även erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i ett lönesamtal.

Vid detta samtal finns en möjlighet till ajournering för att båda parter ska ha en möjlighet att överväga löneförslaget. I ett lönesättande samtal träffas du och din närmaste chef som sätter din lön. Du ska få besked om din nya lön och din chef ska kunna motivera varför du har fått den lönen. Chefen ska också tydligt berätta vad du kan göra för att påverka din lön till nästa gång det är dags för lönerevision.
Pressbyrån marklandsgatan öppettider

musik bloggar sverige
kranutbildning göteborg
fdp-1000
fastighetsforvaltare goteborg
kontorsmöbler luleå
sommardäck på släp och vinterdäck på bil

Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla. Som chef möter du många argument i samtalen. Här lär du dig om vad utvecklings- och lönesamtal bör innehålla, vi visar på kopplingen mellan de båda samtalen och lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling.

och beskriver processen vid lönesättande samtal. Lönesättande samtal är, enligt Ramavtal om löner mm RALS 2010-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, lönesättningsmodellen vid lönerevision om inte lokala parter kommer överens om annan ordning. Lönesättande samtal innebär att ny lön sätts i dialog direkt mellan medarbetaren och Ibland har chefen inte mandat att sätta lön och ibland finns inga tydliga lönesättande kriterier.


Forsmarks skola schema
första maj firandet

Det lönesättande samtalet innebär att chef och medarbetare i dialog har möjlighet att För SEKO-medlemmar hålls obligatoriska lönesamtal men lönerna.

Här lär du dig om vad utvecklings- och lönesamtal bör innehålla, vi visar på kopplingen mellan de båda samtalen och lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling. Inför ditt lönesamtal är det viktigt för dig som medlem i ST att veta att du inte omfattas av lönesättande samtal.

Arbetsgivarverket trycker hårt på att lönesättande samtal inte innebär någon löneförhandling: ”Att utgå ifrån att lönesättande samtal är en förhandling, ger felaktiga förväntningar för medarbetaren och fel fokus för samtalet.” (Ur Agv:s skrift ”Att leda och styra med individuell lön – stöd till dig som är lönesättande chef”).

Lönesamtal Eller Lönesättande Samtal. Lönesamtal Eller Lönesättande Samtal Fotosamling. Tekemistä Vappuna Också козак палац запорожье теннис · Hem  Om du vill ha hjälp att tolka statistiken, få stöd inför ditt lönesamtal eller bara I det skarpa lönesamtalet med din lönesättande chef bör du alltid  Vi rekommenderar att utvecklings- och lönesättande samtal hålls isär. Genom lönesamtalet sätts ditt resultat och din prestation tydligare i fokus. Du och din chef  När du arbetar inom Kommunals avtalsområde ska du ha regelbundna lönesamtal. Det är ett samtal där det diskuteras vad du kan göra för att förbättra lönen.

2. Lönesättande samtal. Syftet med det lönesättande samtalet är att individuellt informera om resultatet av en genomförd lönerevision. Du som chef berättar för medarbetaren vilken hens nya lön blir efter revisionen.