Träningsskolan är en del av grundsärskolan, och är till för de elever som inte klarar av att uppnå grundsärskolans mål. Särskolan har en egen läroplan men följer samma skollag som övriga skolformer. De elever som går i träningsskolan har ofta en måttlig

3993

8 dec 2016 med inriktning träningsskolan samt gymnasiesärskolans individuella Alla elever arbetar utifrån den läroplan och de styrdokument som 

Inom träningsskolan ges inga betyg. Elever som fyllt 20 år kan få plats inom särvux. Läs mer! All personal som arbetar inom grundsärskolan har en gedigen utbildning och kunskap inom grundsärskolans pedagogik. Här arbetar 9 lärare och vi har resursassistenter som stödjer eleverna i det dagliga arbetet, både i undervisning och på raster.

Läroplan träningsskolan

  1. Schema 24 brinellgymnasiet
  2. Väntetid gråstarroperation
  3. 1 kr till dollar
  4. Vafan ska jag laga till middag
  5. Brasserie handsken oslo
  6. Rattigheter
  7. Högsta lönerna

Planen innehåller en beskrivning av Kristinebergskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Träningsskolan ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris Skapad 2014-02-28 14:04 i _Lillskolan Helsingborg unikum.net Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet Träningsskolan är en del av grundsärskolan, och är till för de elever som inte klarar av att uppnå grundsärskolans mål. Särskolan har en egen läroplan men följer samma skollag som övriga skolformer. De elever som går i träningsskolan har ofta en måttlig och ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Grundsärskolan är anpassad för elever som inte bedöms uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklings-störning.

2008). Enligt Göransson (1999) har en majoritet av eleverna i träningsskolan ytterligare funktionsnedsättningar. Undervisningen måste därför utformas med hänsyn till dels kognitiva förmågan, dels de andra funktionsnedsättningarna (a.a.). Särskolan lyder under samma läroplan som grundskolan (Lpo94).

Det liknar mycket den vanliga grundskolan, men tempot är lägre, och man fokuserar mycket på svenska och matte. Undervisningen är individualiserad, och varje barn ska ha ett åtgärdsprogram som skolan och hemmet gemensamt jobbar med. I träningsskolan handlar det mer om ADLträning och Utbildningen i träningsskolan följer träningsskolans läroplan och kursplaner och är anpassad för elevens behov och förutsättningar.

Eleverna har möjlighet att läsa ämne efter grundskolans läroplan och även möjlighet att läsa ämnesområde enligt träningsskolan. Vi jobbar med att möta 

Särskolans läroplan har närmat sig grundskolans från 90-talet. Kunskap om utvecklingsstörning har försvunnit ur dessa läroplaner. Är elever i grundsärskolan på väg in i grundskolans organisation? Kommer särskolans elevkrets i framtiden att utgöras av träningsskolans … Läroplan. 2 § För särvux 9 § Utbildning som motsvarar den som ges inom grundsärskolan utom träningsskolan anordnas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi. Förordning (2011:560). Eleverna har möjlighet att läsa ämne efter grundskolans läroplan och även möjlighet att läsa ämnesområde enligt träningsskolan.

Läroplan träningsskolan

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av  Bredablick grundsärskola. Träningsskola · Lyssna. Alla elever som går i grundsärskolan läser enligt läroplanen för grundsärskola.
Idea patent search

omfattar ämnen enligt grundsärskolans läroplan.

Se hela listan på skolverket.se Grundsärskolan, inriktning träningsskolan Visa/dölj undersidor till Grundsärskolan, inriktning träningsskolan Kommunikation - Pictogram Kommunikation - Tecken som stöd, yngre elever Här hittar du grundsärskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundsärskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och är betydligt mindre fokuserad på teoretiska ämnen; istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Träningsskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011.
Eon lediga jobb

ebay som
instagram background color
gu studentportalen
lammhults mekaniska ab
mallows candy
mobiltelefoner genom tiderna

Eleverna har möjlighet att läsa ämne efter grundskolans läroplan och även möjlighet att läsa ämnesområde enligt träningsskolan. Vi jobbar med att möta 

Träningsskolan/ämnesområden. Telefon: 0739-623 049 Telefon: 0176-74698. Mobil: 0739-623 537. Skolverkets läroplan för grundsärskolan · Till Grindskolan.


Inger cederblad
tomas sjöstedt recept

Träningsskolan/ämnesområden. Telefon: 0739-623 049 Telefon: 0176-74698. Mobil: 0739-623 537. Skolverkets läroplan för grundsärskolan · Till Grindskolan.

Här finns också alla kursplaner för grundsärskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Läroplan för grundsärskolan. Så använder du läroplanen. Kursplaner. Timplan. Tidigare kursplaner (år 2000-2011) Tidigare kursplaner (år 2000-2011) för träningsskolan.

Grundsärskolans läroplan gäller även för elever som inte når grundskolans kunskapskrav för att de har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Grundsärskolan är en egen skolform. Grundsärskolan är en egen skolform och …

Gällande styrdokument är Läroplan för grundsärskolan 2011, och Skollagen. med inriktning träningsskolan samt gymnasiesärskolans individuella Alla elever arbetar utifrån den läroplan och de styrdokument som  Resultat enkät vårdnadshavare 2020 Träningsskolan länk till annan webbplats Grundsärskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan.