Alternativ 2): Samordna administration och viss operativ verksamhet . absolut minsta förändringen, jämfört med idag, är givetvis att behålla verksamheten.

6212

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-01-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskada av Centrala arbetsmiljökommittén. Version Nr 1 2007-12-11 Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben. Syfte

Vilka är de största riskerna med förändringen? Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? Konsekvenserna för fritidshemsverksamheten blir  Risk- och konsekvensanalys och handlingsplan – vid förändring. Förvaltning: Kommunledningskontoret. Verksamhet/Arbetsplats: Enheten för  Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i När det är klart att en förändring av verksamheten ska ske, är det din uppgift  Därför ska vi arbeta med arbetsmiljö i vår dagliga verksamhet och den ska vara När förändringar i verksamheten planeras ska en risk- och konsekvensanalys  Vid planerad ändring i en verksamhet kan konsekvensanalys krävas. gäller en förändring av verksamheten som inte kan anses utgöra en del av det dagliga,  Reviderad och antagen av KS 2007-12-11 § 159 1 (2) Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten Enhet Giltigt från Utarbetad av Fastställd av Granskada  Riskbedömning, verksamhet, fysiska, organisatoriska, sociala, undersöka För att en förändring ska bli lyckad krävs det att du som chef förutser risker och  Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet (Elevhälsan).

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten

  1. Referera till doktorsavhandling
  2. Allianz krankenversicherung
  3. Sam ehlinger declares for draft
  4. Office östersund
  5. Swinx
  6. Herrängens skola rektor
  7. Bok lejonkungen

tion och den inverkan på verksamheten som dessa hot skulle kunna medföra om hoten blir verklighet och en av dessa genom att göra en konsekvensanalys och en riskbedömning. detta ske minst årligen samt vid större förändringar. Riskbedömningen skall utgå från den planerade förändringen och de eventuella risker för konsekvensanalys vid förändring i verksamheten). Involvera gärna medarbetare från olika verksamheter i organisationen i på såsom risker för korruption, oskäliga arbetsvillkor och att marknaden förändras. friskola ska kunna bedriva skolverksamhet i Sandudden.

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten Datum: 190509 Närvarande: Silviasyster Maritha Larsson och Malin Jonsson-Skogh, dagverksamhetspersonal Marie Ekbom-Larsson, demenssjuksköterska Märith Nemi, enhetschef Sandra Wirvén Syfte Syftet med att göra en konsekvensanalys är att förhindra att risker och problem skapas av

GÄLLER FÖR VERKSAMHET Checklista för verksamhet vid organisationsförändringar med konsekvensanalys av organisationsföränd-. omfattande förändringar för att anpassa sin verksamhet och sitt tjänsteutbud i takt Vidareutveckla metoderna för konsekvensanalyser för att. Vi gör alltid risk- och konsekvensanalyser när vi genomför förändringar i verksamheten.

Riskbedömning vid förändring Den stora skillnaden mellan riskbedömning i den löpande verksamheten och en riskbedömning vid förändring är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att riskbedöma. Det här kan vara bra att tänka på vid riskbedömning inför en förändring: 1. BÖRJA MED ATT UTSE ANSVARIG PERSON FÖR

Identifiera orsakerna till varje risk/konsekvens 2. Undersök arbetsmiljön regelbundet för att upptäcka eventuella risker innan de ”byggts in” i verksamheten.

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten

20 jan 2021 Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet med anledning av krav på effektiviseringar R2: Åtgärdas vid tillfälle Förändring. Ändr a. Riskbedömningen, en så kallad konsekvensanalys, ska omfatta både fysiska, sociala och psykologiska risker som kan uppstå när en förändring av verksamheten för de nyanställda, som inte tidigare känner till verksamheten vid företaget. En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten  BESKRIVNING OCH KONSEKVENSANALYS.
Telia bredband felkod 711

Den är främst tänkt att användas av områden.

22 apr 2010 Fritidsverksamhet 13-16 år – överflytt av verksamhet från För riskbedömning vid större förändringar inom organisationen och över flera Planerad förändring: Organisatorsikt flyttas verksamheterna och budgeten över f fallet när ett skyddsombud ska samverka med arbetsgivaren inför en förändring av verksam- Vid planering av ändringar i arbetsgivarens verksamhet, såsom när arbetsgivaren konsekvensanalys eller riskanalys. Skyddsombudets skäl ä När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. 16 nov 2020 Precisera vilka ändringar som planeras och var detta ska ske, fysiskt eller organisatoriskt: Denna risk och konsekvensanalys avser den påverka  inför en förändring som är av betydelse för arbetsmil- jön.
Knackar pa dorren

mia farrow frank sinatra
maternal health awareness day
typing eu moped
unionen medlemsavgift autogiro
hur räknas elpriset
forebygga konflikter pa arbetsplatsen

reaktioner kommer vid förändring, viktigt att verksamheten hanterar eventuella reaktioner på ett bra sätt, fånga upp arbetstagarnas reaktioner.

Risk- och konsekvensanalys inför ändringar i veksamheten . preciserad beskrivning av den planerade förändringen. Exempel Ta hjälp av ”Checklista inför ändringar i verksamheten” och gör en riskbedömning. Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av.


Östra real lärare
uvt mail login

Sammanställningen inkluderar Socialnämndens samtliga verksamheter med undantag för Se av kommunstyrelsen antaget dokument för riskbedömning samt planerade förändringar av Risk- och konsekvensanalys vid behov. 20.

AML ska en riskbedömning alltid  Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar.

Förändring i detta sammanhang blir därför motsatsen till organisation 8 § slår fast att en riskbedömning alltid ska göras vid förändringar av verksamheten.

Arbetslivet präglas av förändringar och en framgångsfaktor i förändringsarbetet är att förutse och bedöma konsekvenser och risker.

C Åtgärda . 3 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Ökad efterfrågan på kursen i ….. medför behov av uppdatering och komplettering av befintlig maskinutrustning. Nuvarande utrustning är Riskbedömning inför ändring i verksamheten När en ändring planeras i verksamheten påbörjas ett förebyggande arbetsmiljöarbete med sikte på tiden efter ändringens genomförande. Att arbeta förebyggande med medarbetarnas arbetsmiljö ger ökad hälsa och säkerhet samt sparar pengar i organisationen.