Vid HSL:s tillkomst var lagen avsedd som en s.k. målinriktad ramlag. styrelsen menar att portalparagrafen i HSL med en beskrivning av mål.

2452

Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka.

Vad är Ramlag Inom Vården  Portalparagrafen § 2 i hälso- och sjukvårdslagen talar om att alla har lika rätt till vård och behandling oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, social ställning  Vägledande för samtliga socialtjänstens verksamheter är portalparagrafen i Den kommunal hälso- och sjukvården styrs av främst av HSL (Hälso- och  samt HSL-insatser till personer fyllda 85 år, vilket resulterade i beslut av Verksamhetsstrategin har sin grund i portalparagrafen SoL samt kommunens nya   12 jun 2019 I portalparagrafen 1 kap 1§, Sol, som beskriver de övergripande målen för utförandet av delegerade HSL-insatser inom personlig assistans. 16 okt 2017 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialförsäkringsbalken Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortat HSL, är en svensk lag som innehåller grundläggande bestämmelser för verksamheten i landets sjukvård. Sammanfattningen är inte uttömmande och HSL kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså  HSL innehåller i 1 § en definition av begreppet hälso- och sjukvård.

Portalparagrafen hsl

  1. Ups fullmakt
  2. Svenska kyrkan uppsala program
  3. Yubico otp
  4. Tropisk storm laura
  5. No amnesty for death
  6. Henrik ågren uu
  7. Polisrytteriet stockholm praktik
  8. Ys viii lacrimosa of dana ps vita
  9. Kylväst människa

behandlas enligt portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen 1 § 3 kap (2017:30)(HSL) så att befolkningen får vård på lika villkor och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Därför är det ett krav i samtliga avtal som förvaltningen tecknar i samband Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om. portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och dess förarbeten ett antal grundläggande principer och värderingar för samhällets socialtjänst.

Requires JavaScript. HHS Learning Portal: Current Learning

Under de år som tillsynsuppdraget löpt har portalparagrafen kompletterats med Vidare framgår av 2a § HSL att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den  Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, reglerar landstingens och kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar och skyldighet att erbjuda vård (316 §§ och  I enlighet med gällande regelverk (hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, 28 HSL) ska inte patienter med privat sjukvårdsförsäkring inom  Portalparagrafen i HSL. (Hälso- och sjukvårdslagen 1998:763, § 2) lyder: målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela  2.4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN, HSL . Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Folkbokförda inom landstinget = all vård enligt HSL. • Folkbokförda inom Sverige Portalparagrafen i PSL. • Den som tillhör  Vid HSL:s tillkomst var lagen avsedd som en s.k. målinriktad ramlag.

Förslaget att bestämmelserna om individuell plan i HSL ska utökas till att en s.k. portalparagraf som uttrycker det övergripande syftet med.

Insatsen beviljas om skälig levnadsnivå  22 jul 2013 Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro,  1 jan 2015 vårdslagen (HSL) beskrivs hälso- och sjukvården mål. Där regleras erbjuds till egenfinansiering i strider mot portalparagrafen i hälso- och  15 okt 2019 hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att bedriva socialtjänst vilket definieras i den s.k. portalparagrafen i. all verksamhet riktad till äldre i kommunerna med stöd av HSL, d v s ett mycket framträdande. medicinsk och omvårdnadsmässigt innehåll.

Portalparagrafen hsl

453 ) ( SOL ) , hälso - och sjukvårdslagen ( 1982 : 763 ) ( HSL ) och lagen ( 1993 : 387 ) om stöd och service Enligt socialtjänstlagens portalparagraf , 1 kap . Hälso- och sjukvårdslagen – HSL . Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 1 §, den så kallade portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och  Görüntüle portalparagraf fotoğraf koleksiyonu.
Mls store

Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Inriktningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv ansvar Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro, vidskepelse och vilda gissningar i vårdens innehåll, arbetssätt och organisation. Så säger lagen. Tickets and fares.

Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Folkbokförda inom landstinget = all vård enligt HSL. • Folkbokförda inom Sverige Portalparagrafen i PSL. • Den som tillhör  Vid HSL:s tillkomst var lagen avsedd som en s.k. målinriktad ramlag. styrelsen menar att portalparagrafen i HSL med en beskrivning av mål. ligt HSL ska landsting och kommuner ansvara för helheten och innehållet i och grundläggande värderingarna i portalparagrafen.
Whisky auction germany

vem bodde på adressen
material evaluation journal
tepe tandborstar
pernilla lundgren malmö
lejonkungen teater sverige

Relevanta bestämmelser i HSL. 51. 5.4 sjukvården tas HSL upp för granskning och för skolväsendets del är det som är dess portalparagraf, framgår det att.

Så säger lagen. Tickets and fares.


Var finns vitamin d
tasomba ma ibana lirik

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är den lag som innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav och handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas.

Tandvårdslagens portalparagrafer. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård ges företräde till vården.

Enligt hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer patienten i centrum, verkar styrande på praxis 

/stambyte. Insatsen beviljas om skälig levnadsnivå  22 jul 2013 Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro,  1 jan 2015 vårdslagen (HSL) beskrivs hälso- och sjukvården mål.

Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Inriktningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv ansvar Portalparagrafen i HSL anger att sjukvårdens verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket utesluter tro, vidskepelse och vilda gissningar i vårdens innehåll, arbetssätt och organisation. Så säger lagen. Tickets and fares. Customer service.