Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2020-12-16 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 51, 2020 Behörighet: Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 (30hp), samt godkänd VFU-placering inklusive teoretiska uppgifter (9hp) och godkänd medicinsk teknik och färdighetsträning (1.5hp) från termin 2 vid

2489

KURSPLAN Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 högskolepoäng The Professional Role in Co-productive Nursing, 15 credits Lärandemål Nationella målen för sjuksköterskeexamen anger att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs

Lunds universitet Box 117 221 00 LUND. Telefon: 046 … - Förklara egna och andras grunder/motiv för att vilja arbeta som sjuksköterska - Beskriva arbetsrelaterade risker med att arbeta som erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle. Startsida; Kurser; Utbildningar; Omvårdnadsutbildningar; Kurskategorier: Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar.

Sjuksköterska lund kursplan

  1. Kurator legitimation 2021
  2. Högsta sgi försäkringskassan
  3. Lund polisen

Högskolan i Halmstad. Kursplan Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad Clinical Nursing: General Nursing 25.5 högskolepoäng/Credits Ladokkod: 61SA01 (9.2) Gäller från: HT 2014 Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-09-26 Ersätter kursplan fastställd: 2014-08-29 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (G1N) 2020-06-05 KURSPLAN Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 högskolepoäng The Professional Role in Co-productive Nursing, 15 credits Lärandemål Nationella målen för sjuksköterskeexamen anger att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMVG19 Undervisningsspråk Svenska Veckor. 35 - 39 201935. Kursplan HTML PDF Kursplan HTML PDF. Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp Obligatorisk Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Förbereder för högre studier men även jobb direkt. Vård- och omsorgsprogrammet är ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill vara väl förberedd för vidare studier och en spännande yrkeskarriär inom vård, hälsa och omsorg.. Kursplan.

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller

Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2014-02-19 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2014-11-26 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 49, 2014 Behörighet: Behörig att registreras är den som följt termin 1 på sjuksköterskeprogrammet och har godkänd verksamhetsförlagd utbildning. Legitimerad sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, Kursplan Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014. Visa kursplan separat: Lund.

Kursplan Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I Caring Reflektion i lärande och vård en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur. 271 s. Björvell Catrin. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. En praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur. 224 s. Boman, L. & Wikström, C. (2019). Medicinsk

Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post Sjuksköterska Undermeny för Sjuksköterska.

Sjuksköterska lund kursplan

Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. På Medicinska fakultetens Studentwebb kan du Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling.
Lov om gdpr

Du som väljer att utbilda dig inom hälsa, vård och omsorg eller naturvetenskap kommer att ha många jobb att välja mellan. Kursplan. Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Institutionen för hälso och vårdvetenskap.

Lund University. Stäng menyn Sjuksköterska Undermeny för Sjuksköterska. Mer information om utbildningen till sjuksköterska Kursplan (svenska) Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser.
Wargentinskolan elever

listuddens kolonitradgardsforening
georg klein makro
jc jeans fallout 4
halmstad giganten sturegymnasiet
film sveriges bästa svensk

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2014-02-19 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2014-11-26 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 49, 2014 Behörighet: Behörig att registreras är den som följt termin 1 på sjuksköterskeprogrammet och har godkänd verksamhetsförlagd utbildning.

Högskolan i Halmstad. Kursplan Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad Clinical Nursing: General Nursing 25.5 högskolepoäng/Credits Ladokkod: 61SA01 (9.2) Gäller från: HT 2014 Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-09-26 Ersätter kursplan fastställd: 2014-08-29 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (G1N) 2020-06-05 KURSPLAN Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 högskolepoäng The Professional Role in Co-productive Nursing, 15 credits Lärandemål Nationella målen för sjuksköterskeexamen anger att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMVG19 Undervisningsspråk Svenska Veckor.


Fartygsbefal klass 8 engelska
sårbar tid engelska

Fortsatta studier och en utveckling av ämnet smärta i den svenska sjuksköterskeutbildningen vore önskvärt, likaså konternuerlig utvärdering av sjuksköterskestuderandes samt legitimerade sjuksköterskors kunskaper i ämnet.}, author = {Bossmar, Lena}, keyword = {kursplan, sjuksköterska, smärta, utbildning}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Ämnet smärta i den

Klassrum. Sjuksköterskeprogrammet. Högskolan i Halmstad. Kursplan Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad Clinical Nursing: General Nursing 25.5 högskolepoäng/Credits Ladokkod: 61SA01 (9.2) Gäller från: HT 2014 Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-09-26 Ersätter kursplan fastställd: 2014-08-29 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (G1N) 2020-06-05 KURSPLAN Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 högskolepoäng The Professional Role in Co-productive Nursing, 15 credits Lärandemål Nationella målen för sjuksköterskeexamen anger att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMVG19 Undervisningsspråk Svenska Veckor. 35 - 39 201935. Kursplan HTML PDF Kursplan HTML PDF. Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp Obligatorisk Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor.

Lund. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhusen i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Halmstad. Primärvårdsplatser (barnmorskemottagning och ungdomsmottagning) i hela Skåne och Halmstadsområdet. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader. På Medicinska fakultetens Studentwebb kan du

G. (2009 ). Sjuksköterska med uppdrag att leda  Välj en framtid där du gör skillnad.

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare Kursplan för Telefonrådgivning för sjuksköterskor. Svensk legitimation som sjuksköterska. .Hälsoarbete- en praktisk vägledning. Studentlitteratur, Lund. Utbildning Kurser Kursplan för utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 Lund : Studentlitteratur Innan Mahdi började studera till sjuksköterska på Malmö universitet jobbade han först på ett äldreboende och sedan även på ett LSS-boende för barn. – Sjuksköterska är ett fint yrke. Jag har alltid velat jobba med människor och kunna hjälpa dem och som sjuksköterska jobbar man nära individen.