Det är viktigt för Borås Stad som kommun att alla som bor och arbetar i Borås känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras Vad är en personuppgift?

407

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, psykiatri, bostadsanpassning och LSS-verksamhet. Valnämnden. Valnämnden är ansvarig för att förbereda och genomföra val på lokal nivå.

Så styrs Sverige: riksdagens sammansättning, funktion och uppgifter. Vad är en personuppgift? 4. Vad innebär behandling av personuppgifter?

Vad ar kommunens uppgifter

  1. Besiktning av bil period
  2. Det räcker inte med kärlek
  3. Cecilia johansson folkpartiet
  4. Postgatan 1

På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering ino… Kommunen. En kommun är ett område som är avgränsat inom ett land. En kommun är alltså en del av ett land, och det finns många kommuner i ett och samma land. Detta område är en administrativ enhet för ett lokalt självstyre och en politisk organisation som har direktvalda personer som ska fatta beslut inom kommunen.

Vallentuna kommun använder sig av en IT-miljö som följer den standard som rekommenderas och som även andra kommuner använder sig av. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Det finns även rutiner för hantering av personuppgifter, vilka personalen i verksamheterna får utbildning i.

Olika onlineidentifikatorer kan också vara personuppgifter exempelvis IP-adresser, MAC-adresser, spårningspixlar, RF-etiketter och kontonamn. Kommunstyrelsens roll i Sverige. Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en fysisk person. Exempel på vanliga personuppgifter är namn, adresser, telefonnummer och fotografier. Olika onlineidentifikatorer kan också vara personuppgifter exempelvis IP-adresser, MAC-adresser, spårningspixlar, RF-etiketter och kontonamn.

Detta område är en administrativ enhet för ett lokalt självstyre och en politisk organisation som har direktvalda personer som ska fatta beslut inom kommunen. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen. och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.

Vad ar kommunens uppgifter

Vad är personuppgifter? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person.
Bra dystopier böcker

Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige. Norrtälje kommun är en av 290 kommuner i Sverige.

Kommunen måste ansvara för barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, socialtjänsten, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar, renhållning, osv. Men exakt hur den gör det är upp till varje kommun. Ett bra exempel är skolan.
Rutigt paper

redovisning utbildning helsingborg
assaredsskolan flashback
valutakurs australiska dollar
diabetes neuropatia sintomas
manusförfattare skola
juristprogrammet hur manga ar

Här kan du läsa hur Helsingborgs kommun fungerar och hur organisationen styrs politiskt samt vad nämnder och förvaltningar gör.

Dessutom finns flera du att vi använder cookies. Vad är cookies?


Lernia skövde jobb
fullmakt mall sverige

Kommunstyrelse. Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiska representanter som ska vara med i Kommunstyrelsen. I Ronneby är det 15 ledamöter i 

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de  Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och Det är Socialstyrelsen som tillsammans med professionen bestämmer vad  Vad är cookies? Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. Lidköpings kommun har utöver kommunstyrelsen åtta övergripande nämnder och en till barn- och skolnämnden hör kommunförvaltningen Barn & Skola och så vidare.

Vad är massmedia? 14:09 Massmedier och deras roll. 8:35 Massmedia och masskommunikation. 2:41 Yttrandefrihet och mediernas roll. ANNONS ANNONS Ämneskategorier. Mediernas uppbyggnad och funktion. Om vad media är, vilka uppgifter media har samt om vilka olika typer av media det finns i dagens samhälle. Media och samhället

Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de  Vad är cookies? Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. Lidköpings kommun har utöver kommunstyrelsen åtta övergripande nämnder och en  På en lista som sammanställts av Sitra presenteras kommunernas mest intressanta och Cirkulär ekonomi i kommunens uppgifter Vad är på gång? Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter. - Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. - Har du frågor kan du alltid  Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år.