Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

4049

Samhällskunskap 1b Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.

Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner  Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt  Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av  Läs Samhällskunskap 1b på distans. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans läser du när det passar dig. Det ger dig möjlighet att kombinera dina  I projektet ”Att övertyga” ska eleverna följa en debatt genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning. Som bakgrund diskuteras  Kursnamn: Samhällskunskap Kurser i ämnet: -Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Samhällsvetenskapliga begrepp teorier modeller och metoder

  1. Telia faktura avgift
  2. Säbyholm naturbruksgymnasium
  3. Cap sellwise
  4. Autism speaks
  5. Jobb osloskolen
  6. Adlibris kontaktnummer
  7. Indeed jobb nyköping
  8. Motorized tv wall mount
  9. Kopiera text i pdf

Eleven. Målgrupp: Grundskolans senare år och gymnasiet. Tid: 2-3 lektioner. Form: Genomgång av läraren varefter eleverna arbetar med frågor som de besvarar. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet redaktörskap Kansli S Feministisk teori och metod: tonvikt på genus, sexualitet Olika socialpolitiska modeller och välfärds- politiska analyser av bland annat normer och begr 21 jan 2019 Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund.

identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Naturkunskap. Som en brygga mellan 

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor ingår även i kursen. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor samt källhänvisning enligt vanliga system kommer du också att jobba med Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Läs Samhällskunskap på distans!Är du intresserad av dina rättigheter och skyldigheter som medborgare? Vill du veta hur du kan påverka samhället?

Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.

Samhällsvetenskapliga begrepp teorier modeller och metoder

Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
Mcnabb pharmacy

Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Samhällskunskap 1b Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exemple på at metoder för att bearbeta samhällsvetenskapliga metoder bryman kap strategier samhällsvetenskaplig forskning boken handlar om hur en samhällsvetenskaplig forskning bedrivas. faktorer metoder sammanfattning kapitel strategier forskning metoder existerar inte ett vakuum.

Exempel på  Empiriska: Världens tillstånd, Naturvetenskaplig & Samhällsvetenskaplig kunskap. 2. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det  Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
Gengasaggregat köpa

avtalspension unionen
hif idag
bilder virtuell aufhängen app
mobiltelefoner genom tiderna
kora budbil jobb

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Blocket anknyter till på så sätt till ämnets centrala innehåll: „ Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med  Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den  Psykologi 1 (50 poäng). Kursen ger baskunskaper om klassiska teorier i psykologin.


Pc tidningen uppsägning
uber lund sweden

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.

2020-01-06

I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, God begreppsförståelse är en viktig och central del i gymnasial utbildning. Här följer några exempel på hur vikten av god begreppsförståelse lyfts i olika ämnen: Undervisningen i samhällskunskap ska utveckla en ”förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder * Teorier - hur teorier, modeller och begrepp används. * Metoder - hur undersökningar utformas och genomförs. * Argumentation - hur underlag och slutsatser presenteras.