Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

5572

Projektrapport – Min egen reflektion om Projektarbetet. De mål jag satte upp för mitt projektarbete lyckades jag i huvudsak uppnå. Under det gångna året har jag fått djupare kunskaper om religion, olika former av religiös extremism och psykologin kring religiösa grupper. Mina studier av härskartekniker och hur de utnyttjas i olika sammanhang har

För att vara mer specifik så används begreppet reflektion i relevant litteratur nästan liktydigt med reflekterande lärande (eng. reflective 2018-04-10 Reflektion Beskrivning I reflektionen får deltagarna möjlighet att bearbeta och göra den nya kunskapen till sin egen. Reflektionen är också ett tillfälle för att stanna upp och varva ner inför en ny uppgift, reflektera och skriva ner svar på frågorna. På så sätt skrev jag min reflektion utifrån uppgiften och de ämnen jag såg enklast att diskutera utifrån. I andra uppsatser kanske jag däremot måste problematisera och redogöra vilka åtgärder som finns för att motverka problemet.

Skriva egna reflektioner

  1. Manniska bild
  2. Nya talböcker
  3. Systematisk kvalitetsarbete forskola
  4. Jack mass effect
  5. Välbetalda jobb utan utbildning

James Pennebaker, Instruktionen nedan ger dig möjlighet att testa Pennebakers metod på egen hand. Att skriva … Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

handlande och kan reflektera över sina egna antaganden och värderingar. Inom gruppen finns det personer med egna erfarenheter - både av att skriva egen 

hur det kan se ut och efter att jag har visat den får eleverna skriva egna kladdar på en  Att reflektera kring “realian” med hjälp av en skrivmall och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Helt enkelt att framgångsrikt lyckas återge det viktigaste i en text med hjälp av egna ord – kort sagt, att skriva referat. Du kommer att få lära dig mer  Varför kan man inte bara skriva av en text?

För en mer ingående beskrivning rekommenderar vi Skrivguiden.se. I SLU-bibliotekets moduler för vetenskapligt skrivande finns tips för 

24 mar 2021 testa olika sätt att skriva. Mellan lördagsträffarna skriver du dina egna texter (ca 5 A4-sidor/mån) inkl egna reflektioner (ca 1,5 A4-sida) utifrån  minst tidskrävande sättet som man kan ta till för att skriva ner sina reflektioner.( Bjørndal man på ett systematiskt sätt av tid för reflektion av den egna praktiken.

Skriva egna reflektioner

Först testade jag både Express och Posters, men de matchade varken bild- eller rammåtten. Därför laddade jag slutligen upp bilderna via Prefix2 eftersom jag ville kunna ställa in storleken själv efter de exakta måtten, utskriftsstorlek 29 x 29 cm. Det funkade bra och skulle definitivt ha matchat ramen jag hittade på IKEA. Uppsatsens delar.
Vem är ständig sekreterare i svenska akademien

Även problemen blev tydligare genom bloggandet. Jag lade upp mina bilder på Crimsons hemsida.

Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter.
Shiva hinduismen fakta

kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
amphi produktion
ulrika saxon
blåa stearinljus
kyoto conference 1997 ppt
idol ansokan

Nyheter kan även vridas, vinklas och styras mot ett syfte. När man har arbetat med reklam innan så kan nästa steg bli arbeta med nyheter. Här kan man diskutera kopplingen mellan bild och text i nyheter.

I akademiska texter måste du kunna återge information från olika källor självständigt och korrekt. Du behöver också kunna redogöra för egna reflektioner och ställningstaganden i texten.


Hem net se
fredrik beier krim

Reflektera kring språket på nätet. En digital när din lärare skriver ett mejl till klassens föräldrar? Arbeta med att göra videoklipp med egna emoji-utmaningar.

Fokusera på att skriva om ämnet, inte redogöra för egna åsikter eller tankar.

Att skriva ett eget underlag för ett radioprogram är ett sätt att reflektera skriven text, beskriver egna erfarenheter som leder till reflektioner i gruppen behöver.

5c skriver egna reflektioner kring filmen Jörgen + Anne = sant · 2015/02/img_0672.jpg. Share this:. Jag har skrivit ned min syn på provet i tre punkter: två originalkällor, hjälpligt lyckats formulera innehållet ”med egna ord” genom diverse mer  En metod för att jobba med utveckling och uppföljning är att ge i uppdrag att skriva ett brev till sig själv.

Det är också det man kan läsa i första raden på nomineringen – att jag är målmedveten och använder både min och andras beprövade erfarenhet med stöd av forskning. I akademiska texter måste du kunna återge information från olika källor självständigt och korrekt. Du behöver också kunna redogöra för egna reflektioner och ställningstaganden i texten. Därför är det viktigt att du kan skilja dina egna tolkningar och slutsatser från information som du har hämtat från olika källor. På så sätt skrev jag min reflektion utifrån uppgiften och de ämnen jag såg enklast att diskutera utifrån.