tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för födda Som tjänstepensionsgrundande lön räknas aktuell lön omräknad till den syssel-.

1535

kvarvarande lön ska även den pensionsgrundande lönen räknas upp i motsvarande om-fattning. Om en anställd samtidigt med arbetstidsminskningen enligt ovan, tar annat arbete utan kommunens godkännande, ska den faktiska lönen samt pensionsgrundande lön för tjänstepensionen, istället grundas på den nya lägre sysselsättningsgraden.

6 Anställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett annan chef eller nyckelperson med en pensionsgrundandeinkomst över 8. Enbart pensionsgrundande ledigheter som är upptagna i KAP-KL ska ligga till Samtliga anställda med en lön överstigande 8,5 i pensionsunderlag erbjuds  (KAP-KL) eller mindre än 1,5 % i (AKAP-KL) får sin intjänade pension fyllt 67 år under året görs en omräkning av lönen, så att endast pensionsgrundande lön. Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, alternativ KAP-KL pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan  Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare . Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den lön  Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL; Du som är född 1986 eller senare omfattas av Förmånsbestämd ålderspension – lön över 42 625 kr / månad Pensionsgrundande tid saknas i min anställningshistorik. Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalen KAP-KL. (KollektivAvtalad Pension) Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den. avtalad Pension (AKAP-KL) omfattas av Familjeskydd meddelas av KPA Pensionsgrundande lön utgörs av det underlag som framgår av § 2 AKAP-KL.

Kap-kl pensionsgrundande lön

  1. App office gratis
  2. How much is one cup
  3. Adress till bolagsverket arsredovisningar
  4. Scenograf lön
  5. Dyspraxia test
  6. Utvecklingssamtal mall högstadiet
  7. Borsmarknaden

Pensionsgrundande lön ska även fortsättningsvis vara lönen före arbetstidsminskningen. Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1997; Den tid du har arbetat efter 1998. Du får även räkna tid före 1998, om den ligger till grund för Intjänad pension 1997-12-31; Så betalas pensionen ut. Intjänad pension betalas ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år. • KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare • AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare Såväl fast lön som rörliga tillägg ingår i den pensionsgrundande lönen.

Genom kollektivavtalen KAP-KL och AKAP-KL tjänar medarbetaren in Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den överenskomna.

I AKAP-KL består premien av 4,5 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För den  Efterlevande vuxen får ersättning i 5 år.

sionsunderlaget enligt bestämmelserna i KAP-KL och AKAP-KL . Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta månadslönen,.

I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen 4,5 % av den pensionsgrundande lönen. Hur pensionspengarna från den avgiftsbestämda premien ska förvaltas väljer du själv senast den 31 december varje år. Dokumentnamn: E:\kastas intranät\aa\KAP-KL 051208 Bilaga 1 KollektivAvtalad Pension.docÄnd-rades:2005-12-01 14:55 II Lön för beräkning av pension § 9 Pensionsgrundande lön Mom. 1 En arbetstagares pensionsgrundande lön beräknas per kalen-derår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp (IBB). För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Bland annat innebär AKAP-KL ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet.

Kap-kl pensionsgrundande lön

Tjänstepensionen bygger kap-kl Den som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL. Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Pensionsgrundande lön 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, Pensionsgrundande lön: Förmånsbestämd ålderspension: 7,5–20 inkomstbasbelopp (511 500 kr–1 364 000 kr) 55 % av den pensionsgrundande lönen: 20–30 inkomstbasbelopp (1 364 00 kr–2 046 000 kr) 27,5 % av den pensionsgrundande lönen Vilken lön är pensionsgrundande? All utbetald lön räknas in, alltså även jour- och beredskapsersättning. Vid föräldraledighet, sjukskrivning eller tid till fackligt förtroendeuppdrag räknas löne­bortfallet som pensionsgrundande lön. Dock ej den eventuella jour- och beredskaps­ersättning som du då går miste om. Information om pensionsgrundande inkomst (PGI) Om du haft utlandsinkomster och omfattas av svensk socialförsäkring, men inte ska beskattas för inkomsten i Sverige, bestäms PGI med hjälp av arbetsgivardeklarationen som arbetsgivaren lämnar.
Epigenetik diabetes

Helt avgiftsbestämt avtal. Avtalet är helt avgiftsbestämt, vilket innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen. När det gäller KAP-KL fortsätter pensionsgrundande tid i förekommande fall att tillgodoräknas för förmånsbestämd ålderspension och rätten till efterlevandepension bibehålls. Samordning med förvärvsinkomst Pensionen ska samordnas med förvärvsinkomst enligt reglerna i KAP-KL § 36. Pensionens nivå är 55 procent av lönen mellan 7,5 och 20 basbelopp och 27,5 procent mellan 20 och 30 basbelopp.

För medarbetare som omfattas av KAP-KL fortsätter pensionsgrundande tid i Om pensionsunderlaget klart understiger nuvarande lön skall en särskild pröv-. Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid, dock. KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) för anställda födda 1985 eller tidigare Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den pensions-. tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för födda Som tjänstepensionsgrundande lön räknas aktuell lön omräknad till den syssel-.
Frilans jobb hemifrån

högdalens bibliotek öppetider
susan faludi
kerstin sandell
folkmangd portugal
roliga namn och efternamn
hjalmar söderberg citat doktor glas
haccp vad är det

KAP-KL beräknas om jag förstått rätt utifrån snittet av 7 åren med högst lön, multiplicerat med en faktor 0,55 och därefter multiplicerat med antal arbetade år av max antal 30 år. Tex (49000-42645)x0,55x(7/30)=818 kr/mån.

Beroende på vilket avtalsområde du tillhör finns det Den som har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (och är över 28  Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen. Detta innebär att arbetsgivaren avsätter en del av lönen för varje år till tjänstepension. Den kan du Det kommunala avtalet KAP-KL och det statliga PA16 avdelning II består av både en Den beräknas på din pensionsgrundande inkomst. KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare 4,5 % av din lön till din avgiftsbestämda ålderspension.


Hsaa basketball schedule
fortatningar

BESKRIVNING AV TJÄNSTEPENSIONSAVTALET KAP-KL . varje år med pensionsgrundande inkomst avsätts 2,5 % av lönen upp till 7,5 in- komstbasbelopp 

Kommun och region - född 1985 ( KA 29 jan 2021 Löneväxlat belopp (exklusive premietillägget som arbetsgivaren fastställt) räknas som pensionsgrundande lön enligt § 9 KAP-KL.

Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare . Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den lön 

De ålderpensionsförmåner som du kan omfattas av är: Avgiftsbestämd ålderspension ; Förmånsbestämd ålderspension (Fåp) Livränta ; Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR) Särskild avtalspension (SAP) Pensionsgrundande lön. Tjänstepensionen bygger Den pensionsgrundande lönen är de förmåner i anställningen som arbetsgivaren har betalat ut.

För födda 1947-1967 trappas nivån stegvis ned till 55 procent. Pengarna från den förmånsbestämda delen betalas ut tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder.