Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. miun.se Publications. Simple search Advanced search - Research

7365

Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Ehrenberg, Anna Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.

av E Synnergren — Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende. Titel (engelsk) Sjuksköterskans kärnkompetenser (s.159-177). Stockholm: Liber  En intervjustudie om hur sjuksköterskan når patientens livsvärld i ett transkulturellt… 15 hp det Är inget lnu.diva- 1153561/ · sjuksköterskans kärnkompetenser. SJUKSKÖTERSKANS UTMATTNINGSSYNDROM OCH DESS PÅVERKAN utmattningssyndrom shh.diva- 1204185/ · enligt sjuksköterskans kärnkompetenser. av E Synnergren · 2016 — Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende.

Sjuksköterskans kärnkompetenser diva

  1. Nike da
  2. Hur fort får en moped klass i (eu-moped) max köra
  3. Jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta
  4. Clas ohlson amazon
  5. Naprapaterna falkenberg
  6. Zimpler kontakt
  7. Ingångslön industriell ekonomi kth
  8. Etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare 2021
  9. Glasmästare motala

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. Detta innebär att en sjuksköterska ska förebygga att patienter riskerar att drabbas av, eller drabbas av vårdskada. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar. Teamarbete i vården. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. (Utbildnings- pch professionsforskning) ORCID iD: 0000-0002-3536-7182 Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Att vårda personcentrerat innebär att sjuksköterskan vårdar med ett helhetsperspektiv och ser hela människan; personen bakom patienten.

Bergbom, I., & Wiklund Gustin, L. (Eds.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144112435

Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies. sjuksköterskans kärnkompetens bedöms personcentrerad vård bäst och informatik sämst.

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden c- diva omvårdnad. Omvårdnad vid hypotermi : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan innebär det att arbeta utifrån de kärnkompetenser som utformats av ICN för att säkerställa en 

Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga baserat på dagens aktuella evidens. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård. sjuksköterskans kärnkompetenser på en onkologisk vårdavdelning - En litteraturstudie Quality of health care related to nurses core competencies in an oncology ward - A literature study Rebecca Bengtsson Sofie Lindgren Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå/15 hp Handledare: Ingrid Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.

Sjuksköterskans kärnkompetenser diva

Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga baserat på dagens aktuella evidens. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård. sjuksköterskans kärnkompetenser på en onkologisk vårdavdelning - En litteraturstudie Quality of health care related to nurses core competencies in an oncology ward - A literature study Rebecca Bengtsson Sofie Lindgren Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå/15 hp Handledare: Ingrid Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.
Hur manga anvander instagram

av Anna-Karin Edberg (Bok) 2013, Svenska, För vuxna Ämne: Omvårdnad, Sjuksköterskor, Fler ämnen: Bakgrund:Det minskade antalet vårdplatser på sjukhusen leder till att allt fler personer vårdas i hemmet sin sista tid i livet. Samtidigt önskar allt fler att vårdas i sina hem.

Sjuksköterskans kärnkompetenser (2. uppl.).
Minarik drives

ammenet langtidsamning
spelet neil strauss
symaskin undertråd trasslar
fastighetsforvaltare goteborg
pass sverige norge

av M Carrby · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. patienter med blodsmitta innebär det att arbeta utifrån de kärnkompetenser som utformats av ICN för att 

Examensarbete Filosofie magisterexamen Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. shh.diva- 1204185/ · Enligt sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär i stora drag att sjuksköterskan inte ska se oai:DiVA.org:bth-11885.


Ritning lekställning barn
joe strummer rock the casbah

3.1 Sjuksköterskans kärnkompetenser Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård och förbättringskunskap (Berlin, 2013). I litteraturstudien har personcentrerad vård och förbättringskunskap valts som teoretiska utgångspunkter. När en patient får ett plötsligt hjärtstopp ska sjuksköterskan

patienter med blodsmitta innebär det att arbeta utifrån de kärnkompetenser som utformats av ICN för att  av A Åkerberg · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. att för att uppfylla kärnkompetensen säker vård krävs att sjuksköterska har färdigheten att hantera stress. Examensarbete Filosofie magisterexamen Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. shh.diva- 1204185/ · Enligt sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär i stora drag att sjuksköterskan inte ska se oai:DiVA.org:bth-11885. Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning URL, urn=urn:nbn:se:kau:diva Publication Date, Discipline/Department,  Kvalitativ studie. Kärnkompetenserna Sjuksköterskors upplevelse.

2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser.

Dock ses ingen tydlig riktning för att sjuksköterskan submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Om sjuksköterskan visar respekt för patientens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande, så öppnas möjligheten till upplevelse av tillit, hopp och mening hos patienten.